Aktualności

Czerwiec 2007
Przeprowadzony przez prestiżową firmę certyfikacyjną Germanischer Lloyd- Baltic Sea GMBH audit, wykazał, że wdrożony przez nas System Zarządzania Jakością, spełnia wymagania normy ISO 9001:2000.


Praca w Ram Wist

Sprawdź oferty pracy
w naszym zespole

 

 

Oferta w zasięgu ręki


Studio graficzne
Formy fleksodrukowe do zadruku
  wszystkich rodzajów opakowań:
- Etykiet
- Etykiet termokurczliwych
   typu sleeve
- Opakowań foliowych
- Opakowań z tektury falistej
- Fotopolimerowe formy
   typograficzne
*Nowość!
- Fotopolimerowe formy do
   lakierowania wybiórczego
   dla offsetu, w technologii cyfrowej


 
 

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Projekt (nazwa):
Klient:
Nr/kod projektu:
Data:
Termin wykonania:
Osoba odpowiedzialna za kontakt:
Tel:
Adres e-mail:
  Projekt nowy
Zmiany
Wznowienie
DOSTARCZONE MATERIAŁY: zapis elektroniczny
wydruk
cromalin
gotowe opakowanie
rys. techniczny
wzór wykrojnika
inne:
KOLORY: biały tak nie
pozostałe
KOD KRESKOWY NR
ZWYMIAROWANY RYSUNEK MONTAŻU Z ZAZNACZONYM KIERUNKIEM DRUKU I ROZMIESZCZENIEM PASERÓW I MARKERÓW FOTOKOMÓRKI prosimy przesłać na adres: ramwist@ramwist.com.pl w tytule prosimy wpisać numer projektu.
1. Wałek drukujący/zęby
2. Wymiary użytku
3. Ilość użytków/ powielenie
4. Pasery/mikropunkty
5. Bandy TAK NIE
6. Przesunięcie: TAK NIE
7. Rodz. druku: lustro normalny
8. Liniatura/ aniloksy
9. Rodz. podłoża
10. Szerokość podłoża
11. Grubość formy/ polimeru
12. Typ maszyny
13. Skrót
14. Farby
Uwagi dotyczące zmian: