Aktualności

Czerwiec 2007
Przeprowadzony przez prestiżową firmę certyfikacyjną Germanischer Lloyd- Baltic Sea GMBH audit, wykazał, że wdrożony przez nas System Zarządzania Jakością, spełnia wymagania normy ISO 9001:2000.


Praca w Ram Wist

Sprawdź oferty pracy
w naszym zespole

 

 

Oferta w zasięgu ręki


Studio graficzne
Formy fleksodrukowe do zadruku
  wszystkich rodzajów opakowań:
- Etykiet
- Etykiet termokurczliwych
   typu sleeve
- Opakowań foliowych
- Opakowań z tektury falistej
- Fotopolimerowe formy
   typograficzne
*Nowość!
- Fotopolimerowe formy do
   lakierowania wybiórczego
   dla offsetu, w technologii cyfrowej


 
 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2012/1.5
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/1.5

Dotyczy projektu:

pn.”Wzrost konkurencyjności P.P.H.U. ”RAM-WIST” Spółka jawna Marek i Roman Rowiccy w Wołominie poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń do produkcji, montażu i kontroli jakości fotopolimerowych form fleksodrukowych”

MJWPU.420-36/10

Regionalny Operacyjny Województwa Mazowieckiego, działanie 1.5 „Rozwój przedsiębiorstw”

Zamawiający:

P.P.H.U. „RAM-WIST”
Spółka Jawna Marek i Roman Rowiccy

Adres
ul. Łukasiewicza 2C
05-200 Wołomin

Tel: + 48 22 776 06 90
Fax: + 48 22 776 46 60
e-mail: roman.rowicki@ramwist.com.pl

NIP: 125-00-25-852
REGON: 010605416

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 01.10.2012

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA

Termin realizacji projektu: 2012-2013


I. Zamawiający:

P.P.H.U. „RAM-WIST”
Spółka Jawna Marek i Roman Rowiccy

II. Przedmiot zamówienia:

Cyfrowa naświetlarka

Minimalne parametry techniczne:

kropkakonstrukcja bębnowa,
kropkanaświetlanie na zewnętrznej powierzchni bębna,
kropkamax rozmiar płyty 50˝x80˝ / 1270mmx2032mm
kropkagranitowa podstawa maszyny,
kropkaźródło światła – laser włóknisty,
kropkagrubość płyty: od 0.030˝ do 0.280˝ / 0,76mm – 6.86mm
kropkaliniatura rastra: max 250lpi
kropkapółtony 1-99%
kropkapodstawowy układ optyki: rozdzielczość od 2000 do 2540ppi
kropkaukład optyki wysokiej rozdzielczości: od 2540 do 4000ppi
kropka integralne oprogramowanie sterujące
kropkaoczekiwana wydajność (płyta 50˝x80˝, 2540ppi) 1.5m2/h – 100min., 2.5m2/h – 60min., 4m2/h – 38min., 8m2/h – 19min.

Integralną częścią cyfrowej naświetlarki laserowej będzie specjalistyczne oprogramowanie ułatwiające kalibrację naświetlarki i kontrolę procesu wytwarzania.

Zamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych i nie dopuszcza możliwości realizowania poszczególnych części przez różnych wykonawców.

III. Termin realizacji zamówienia:

Do 02.2013

IV. Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź osobiście do siedziby firmy na adres:

P.P.H.U. „RAM-WIST”
Spółka Jawna Marek i Roman Rowiccy
ul. Łukasiewicza 2C
05-200 Wołomin

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
roman.rowicki@ramwist.com.pl

z dopiskiem:

Oferta dotyczy projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 1.5. „Wzrost konkurencyjności P.P.H.U. ”RAM-WIST” Spółka jawna Marek i Roman Rowiccy w Wołominie poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń do produkcji, montażu i kontroli jakości fotopolimerowych form fleksodrukowych” MJWPU.420-430/11

V. Termin składania ofert:

26.10.2012

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po rozpatrzeniu wszystkich ofert. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi zwycięzcę pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego nadeszło zgłoszenie oferty.

VI. Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

kropkaCena 100%

VII. Charakterystyka oferty:

Oferta powinna:

kropkaPosiadać datę
kropkaByć ważna minimum 1 miesiąc,
kropkaZawierać całkowite koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia